Кой е най-мощният афродизиак ?


Хайверът, в комбинация с малко водка, е най-мощният афродизиак. Изследователи от университета в Милано дълго време се занимавали с изследване на сексуалната дисфункция. След поредица експерименти те открили най-мощния афродизиак.

Колекция от презентации по биофизика


Изключително добре направени, систематизирани презентации по биофизика. Подходящи за лекционния курс по Биофизика. Благодарение на Радостина Георгиева Съдържание Биологична физика или Физика на биологичните системи Биомембрани Мембранен транспорт Биопотенциали и

Презентация – Нежелани лекарствени реакции при диуретиците


НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ е всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт. В това ново определение се включват не само нежеланите реакции, наблюдавани след правилна употреба на лекарството, но и такива,

Корейци създадоха апарат за липосукция без операция


Три  изследователски колектива към южнокорейската компания „Skinrex” създадоха апарат CAVI-LIPO /Кави – Липо/, който извършва липосукция без намесата на хирургическия скалпел. В основата му е кавитацията – един от най-важните

Колекция презентации – Препарати по патоанатомия – Циркулаторни нарушения


Haemorrhagia punctatae cerebri Точковидни кръвоизливи в мозъка   Hepar muschatum Мускатов черен дроб   Infarctus anaemicus renis Анемичен инфаркт в бъбреците   Infarctus haemorrhagicus pulmonis Хеморагичен инфаркт в белия дроб