MED4MIN > Материали

Материали


  УЧЕБНИЦИ И АТЛАСИ – E-BOOKS

  КАТАЛОГ С ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ


Множество учебници и атласи под формата на е-книги (e-books). Моля, преди да използвате този раздел, да се запознаете с правилата, описани най-отгоре на страницата.

  Материалите разпределени по курсове


Медицина

Дентална медицина

Фармация

Първи курс Първи курс Първи курс
Втори курс Втори курс Втори курс
Трети курс Трети курс Трети курс
Четвърти курс Четвърти курс Четвърти курс
Пети курс Пети курс Пети курс
Шести курс

  Списък с всички материали


Администраторът на този сайт не носи отговорност за съдържанието на публикуваните съобщения или за каквито и да било други действия, извършвани от потребителите. Нямате право да използвате този сайт, за да сваляте или разпространявате материали, ако нямате права да извършвате това. Вие носите отговорност за придържане към тези условия. Ако претендирате авторски права върху даден материал и не желаете да бъде в нашия сайт, моля свържете се с екипа и ние ще го премахнем от материалната ни база.

TitleDateCategories
Урок – Патофизиология – Реактивност и резистентност. Алергия.2018/04/10Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-10 15:53:51
Урок – Патофизиология на възпалението2018/04/10Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-10 15:44:46
Урок – Нарушения във водно-солевия баланс. Отоци2018/04/10Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-10 15:32:54
Урок – Патофизиология на ендокринните заболявания2018/04/01Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-01 17:58:44
Урок – Патофизиология на Карциногенезата2018/04/01Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-01 17:23:56
Урок – Диспнея – патофизиология, нозология, диагностика, поведение2018/03/30Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-03-30 17:22:18
Урок – Патофизиология на черния дроб2018/03/30Гастроентерология, Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-03-30 15:29:47
Урок – патофизиология на отделителната система2018/03/28Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-03-28 18:06:21
Урок – патофизиология на храносмилателната система2018/03/28Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-03-28 17:31:40
ECG Interpretation Made Incredibly Easy2018/03/23Вътрешни болести, Материали, Медицина2018-03-23 13:33:28
Съкратени теми по Оториноларингология (УНГ)2018/03/10Колекции, Материали, Медицина, Оториноларингология (УНГ)2018-03-10 19:21:47
Презентации – Физиология на дихателната система2018/02/24Материали, Медицина, Физиология2018-02-24 18:20:18
Презентация – физиология на синаптичното предаване2018/02/17Материали, Медицина, Уроци, Физиология2018-02-17 17:24:13
Презентация – Видове мускулни съкращения. Физиология на гладките мускули2018/02/13Материали, Медицина, Уроци, Физиология2018-02-13 21:01:26
Презентации – физиология – регулация на движенията2018/02/13Материали, Медицина, Физиология2018-02-13 20:38:37
Презентация – физиология на мускулите2018/02/13Материали, Медицина, Уроци, Физиология2018-02-13 20:30:42
Презентация – Цитология – наука за клетката2018/02/12Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2018-02-12 22:57:00
Презентация – Очен травматизъм2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:40:07
Презентация – Офталмопедиатрия2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:36:23
Презентация – Глаукома2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:31:47
Презентации – Заболявания на ретината2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:22:12
Презентация – Заболявания на увеята2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:16:45
Презентации – Заболявания на роговицата2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:12:14
Презентации – Болести на очните придатъци2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 19:56:54
Презентация – Методи за изследване в офталмологията2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология2018-02-11 19:51:39
Презентация – Физиология на зрението2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци, Физиология2018-02-11 19:45:10
Презентации – Анатомия на окото и неговите придатъци2018/02/11Анатомия, Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 19:34:37
Колекция от презентации по очни болести2018/02/11Анатомия, Колекции, Материали, Медицина, Неврология, Офталмология, Препоръчано за вас, Физиология2018-02-11 19:30:54
Презентация – Зрителна аферентна система – норма и патология2018/02/10Материали, Медицина, Неврология, Офталмология, Уроци2018-02-10 15:34:59
Съкратени лекции по Генетикa2018/02/07Генетика, Колекции, Материали, Медицина2018-02-07 21:01:41
Съкратени теми по биохимия2018/02/07Биохимия, Колекции, Материали, Медицина2018-02-07 19:40:24
Съкратени теми по физиология2018/02/07Колекции, Материали, Медицина, Физиология2018-02-07 19:03:26
Презентация – Терморегулация, енергоразход и физиология на физическата работа и спорта2018/02/05Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-02-05 20:08:22
Презентация – Принципи на сензорната физиология2018/02/04Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-02-04 17:24:47
Презентация – Обща физиология на възбудимите тъкани2018/02/04Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-02-04 17:16:00
Презентация – Сърдечен цикъл2018/02/04Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-02-04 17:10:03
Презентация – Нарушения на дихателните функции2018/01/28Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци, Фармация2018-01-28 22:55:47
Презентация – Физиология на сърдечно-съдовата система2018/01/27Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-27 16:54:28
Презентация – Ендокринна система. Общи принципи2018/01/26Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-26 15:24:38
Презентация – Хипофиза. Хипофизни хормони и контролът им от хипоталамуса2018/01/25Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-25 16:59:04
Презентация – Хемодинамика. Артериално налягане. Микроциркулация. Регулация2018/01/24Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-24 19:26:50
Презентация – Регулация на състоянието на бодрост и сън2018/01/22Материали, Медицина, Неврология, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-22 22:59:38
Презентация – Водно-солева обмяна2018/01/22Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-22 22:47:48
Презентация – Акционен потенциал2018/01/22Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-22 22:36:39
Принципи на регулация в организма на човека. Транспорт през клетъчни мембрани2018/01/22Материали, Медицина, Уроци, Физиология2018-01-22 22:20:19
Презентация – Биофизика – Теория на информацията. Основи на биокибернетиката2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 13:16:02
Презентация – Биофизика – Повърхностен електричен заряд2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 13:13:09
Презентация – Биофизика – Въздействие на външни физични фактори върху биологични системи2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 13:08:13
Презентация – Биофизика – Биопотенциали и мускулно съкращение2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 13:02:27
Презентация – Биофизика – Мембранен транспорт2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 12:58:13
Презентация – Биофизика – Биомембрани2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 12:55:22
Презентация – Биологична физика или Физика на биологичните системи2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 12:51:34
Колекция от презентации по биофизика2018/01/02Биофизика, Колекции, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 12:46:44
Презентация – Нежелани лекарствени реакции при диуретиците2017/12/28Материали, Медицина, Уроци, Фармакология, Фармация2017-12-28 11:09:16
Колекция презентации – Препарати по патоанатомия – Циркулаторни нарушения2017/12/24Клинична патология, Колекции, Материали, Медицина, Обща патология, Уроци2017-12-24 19:58:20
Лекции по Клинична лаборатория2017/12/23Клинична лаборатория, Колекции, Материали, Медицина2017-12-23 12:44:29
Колекция от разработени теми по хигиена2017/12/23Колекции, Материали, Медицина, Уроци, Хигиена2017-12-23 11:40:06
Сбити теми по физиология2017/12/21Дентална медицина, Материали, Медицина, Фармация, Физиология2017-12-21 17:19:52
Презентация – Анатомия на ухото2017/12/21Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-21 15:24:49
Презентация – Краен мозък. Бяло вещество. Базални ядра2017/12/21Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-21 15:14:46
Презентация – Черепномозъчни нерви (ЧМН)2017/12/21Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-21 15:08:48
Презентация – Общ поглед върху Централна Нервна Система2017/12/21Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-21 14:57:16
Колекция от презентации по Топографска анатомия2017/12/20Анатомия, Колекции, Материали, Медицина2017-12-20 18:33:24
Презентация – Гръбначномозъчни нерви2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-20 18:06:57
Презентация – Топографска анатомия на таз2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 18:01:02
Презентация – Топографска анатомия на долен крайник2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:52:50
Презентация – Топографска анатомия на горен крайник2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:47:58
Презентация – Топографска анатомия на главата2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:36:54
Презентация – Топографска анатомия на гърди и гръден кош2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина2017-12-20 17:25:44
Презентация – Топографска анатомия на гръб2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:10:39
Презентация – Топографска анатомия на корем2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:00:26
Презентация – Топографска анатомия на шията2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 16:55:21
Презентация – Анатомия на дихателната система2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 16:49:46
Радиобиология и радиобиологична защита2017/12/19Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-19 12:36:19
Остри отравяния с амоняк и хлор. Остри отравяния с азотни окиси2017/12/19Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-19 12:22:14
Остри отравяния с фосген. Клиника, диагноза, първа помощ, лечение.2017/12/19Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-19 12:12:19
Колекция от лекции по фармакология2017/12/18Колекции, Материали, Медицина, Фармакология, Фармация2017-12-18 14:22:08
Остри отравяния с циановодородна киселина и нейните соли (цианиди). Остри отравяния с въглероден окис2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 17:09:48
Първа медицинска помощ, лечение и профилактика на отравянията с ФОС2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 17:04:47
Клиника, диагноза и диференциална диагноза на острите отравянията с ФОС2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 17:02:02
Остри отравяния с фосфоорганични съединения (ФОС)2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 16:51:56
Биотрансформация на ксенобиотици. Принципи на лечение на острите отравяния2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 16:46:26
Обща токсикология. Основни понятия. Класификация на отровните вещества с аварийно значение2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 16:38:32
Колекция от лекции по Медицина на Бедствените Ситуации (МБС)2017/12/17Колекции, Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации2017-12-17 16:29:49
Лечение и заздравяване на рани2017/12/13Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-13 17:47:57
Лекции по Основи на Генетиката2017/12/10Генетика, Колекции, Материали, Медицина2017-12-10 21:31:43
Закрита травма. Контузио, дисторзио, луксацио.2017/12/10Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-10 16:14:39
Заболявания на лимфната система2017/12/10Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-10 15:56:01
Еризипел, еризипелоид, гноен артрит2017/12/10Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-10 15:49:50
Въздействие на ниски температури и електрическа енергия върху човешкия организъм. Лечение.2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 17:09:07
Вродени заболявания2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 17:02:51
Болестни процеси на венозната система – принципи на лечение2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 15:26:06
Асептика и антисептика2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 15:07:18
Абсцес, флегмон – клинична характеристика и протичане. Принципи на лечение2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 14:23:02
Anatomy and physiology of the eye2017/12/04Анатомия, Материали, Медицина, Офталмология, Физиология2017-12-04 02:03:38
Газова гангрена2017/12/03Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-03 12:44:45
Гноен хидраденит – Hydrosadenitis suppurativa2017/12/03Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-03 12:32:51
Колекция от теми по Обща хирургия2017/12/03Колекции, Материали, Обща хирургия, Уроци2017-12-03 12:25:43
Презентация и Тема – Нервна тъкан2017/12/02Материали, Медицина, Неврология, Уроци, Цитология и хистология2017-12-02 18:02:30
Полова тъкан2017/12/02Акушерство и гинекология, Материали, Медицина, Урология, Уроци, Цитология и хистология2017-12-02 17:50:40
Презентация и Тема – Мускулна тъкан2017/12/02Анатомия, Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-12-02 17:20:52
Презентация и Тема – Епителна тъкан2017/12/01Анатомия, Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-12-01 12:08:46
Презентация и Тема – Съединителна тъкан2017/11/30Анатомия, Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-30 17:53:26
Кръв и кръвообразуване2017/11/30Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-30 17:24:27
Физиология на клетката2017/11/30Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-30 17:02:28
Клетъчни включвания2017/11/29Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-29 12:00:38
Немембранни клетъчни органели2017/11/28Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-28 17:41:19
Мембранни клетъчни органели2017/11/27Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-27 11:23:15
Клетъчна мембрана и клетъчни структури2017/11/26Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-26 16:39:31
Клетка – химичен състав и морфология2017/11/26Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-26 16:16:32
Колекция от теми по цитология2017/11/26Колекции, Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-26 15:58:14
Възпалението – сложна местна защитна реакция на организма2017/11/25Материали, Медицина, Обща патология, Уроци2017-11-25 12:33:14
Лекции по неврология2017/11/25Материали, Медицина, Неврология2017-11-25 01:49:34
Неврологичен статус2017/11/22Материали, Медицина, Неврология, Области, Специалности2017-11-22 20:02:42