MED4MIN > Материали > Уроци

Уроци


  Каталог с всички уроци в нашия сайт    MED4MIN TV

 

TitleDateCategories
Урок – Патофизиология – Реактивност и резистентност. Алергия.2018/04/10Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-10 15:53:51
Урок – Патофизиология на възпалението2018/04/10Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-10 15:44:46
Урок – Нарушения във водно-солевия баланс. Отоци2018/04/10Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-10 15:32:54
Урок – Патофизиология на ендокринните заболявания2018/04/01Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-01 17:58:44
Урок – Патофизиология на Карциногенезата2018/04/01Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-04-01 17:23:56
Урок – Диспнея – патофизиология, нозология, диагностика, поведение2018/03/30Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-03-30 17:22:18
Урок – Патофизиология на черния дроб2018/03/30Гастроентерология, Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-03-30 15:29:47
Урок – патофизиология на отделителната система2018/03/28Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-03-28 18:06:21
Урок – патофизиология на храносмилателната система2018/03/28Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци2018-03-28 17:31:40
Урок – Обонятелна система (Rhinencephalon)2018/03/13Анатомия, Медицина, Уроци2018-03-13 18:02:13
Презентация – физиология на синаптичното предаване2018/02/17Материали, Медицина, Уроци, Физиология2018-02-17 17:24:13
Презентация – Видове мускулни съкращения. Физиология на гладките мускули2018/02/13Материали, Медицина, Уроци, Физиология2018-02-13 21:01:26
Презентация – физиология на мускулите2018/02/13Материали, Медицина, Уроци, Физиология2018-02-13 20:30:42
Презентация – Цитология – наука за клетката2018/02/12Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2018-02-12 22:57:00
Спонтанен и напрегнат пневмоторакс (ВИДЕО)2018/02/11Медицина, Обща хирургия, Уроци, Хирургически болести2018-02-11 20:55:36
Презентация – Очен травматизъм2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:40:07
Презентация – Офталмопедиатрия2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:36:23
Презентация – Глаукома2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:31:47
Презентации – Заболявания на ретината2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:22:12
Презентация – Заболявания на увеята2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:16:45
Презентации – Заболявания на роговицата2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 20:12:14
Презентации – Болести на очните придатъци2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 19:56:54
Презентация – Физиология на зрението2018/02/11Материали, Медицина, Офталмология, Уроци, Физиология2018-02-11 19:45:10
Презентации – Анатомия на окото и неговите придатъци2018/02/11Анатомия, Материали, Медицина, Офталмология, Уроци2018-02-11 19:34:37
Презентация – Зрителна аферентна система – норма и патология2018/02/10Материали, Медицина, Неврология, Офталмология, Уроци2018-02-10 15:34:59
Speed Pharmacology – Научете основите на фармакологията с този курс2018/02/09Видео, Медицина, Уроци, Фармакология, Фармация2018-02-09 13:43:06
Презентация – Терморегулация, енергоразход и физиология на физическата работа и спорта2018/02/05Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-02-05 20:08:22
Презентация – Принципи на сензорната физиология2018/02/04Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-02-04 17:24:47
Презентация – Обща физиология на възбудимите тъкани2018/02/04Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-02-04 17:16:00
Презентация – Сърдечен цикъл2018/02/04Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-02-04 17:10:03
Презентация – Нарушения на дихателните функции2018/01/28Материали, Медицина, Патофизиология, Уроци, Фармация2018-01-28 22:55:47
Презентация – Физиология на сърдечно-съдовата система2018/01/27Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-27 16:54:28
Презентация – Ендокринна система. Общи принципи2018/01/26Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-26 15:24:38
Презентация – Хипофиза. Хипофизни хормони и контролът им от хипоталамуса2018/01/25Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-25 16:59:04
Презентация – Хемодинамика. Артериално налягане. Микроциркулация. Регулация2018/01/24Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-24 19:26:50
Презентация – Регулация на състоянието на бодрост и сън2018/01/22Материали, Медицина, Неврология, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-22 22:59:38
Презентация – Водно-солева обмяна2018/01/22Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-22 22:47:48
Презентация – Акционен потенциал2018/01/22Дентална медицина, Материали, Медицина, Уроци, Фармация, Физиология2018-01-22 22:36:39
Принципи на регулация в организма на човека. Транспорт през клетъчни мембрани2018/01/22Материали, Медицина, Уроци, Физиология2018-01-22 22:20:19
Презентация – Биофизика – Теория на информацията. Основи на биокибернетиката2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 13:16:02
Презентация – Биофизика – Повърхностен електричен заряд2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 13:13:09
Презентация – Биофизика – Въздействие на външни физични фактори върху биологични системи2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 13:08:13
Презентация – Биофизика – Биопотенциали и мускулно съкращение2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 13:02:27
Презентация – Биофизика – Мембранен транспорт2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 12:58:13
Презентация – Биофизика – Биомембрани2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 12:55:22
Презентация – Биологична физика или Физика на биологичните системи2018/01/02Биофизика, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 12:51:34
Колекция от презентации по биофизика2018/01/02Биофизика, Колекции, Материали, Медицина, Уроци2018-01-02 12:46:44
Презентация – Нежелани лекарствени реакции при диуретиците2017/12/28Материали, Медицина, Уроци, Фармакология, Фармация2017-12-28 11:09:16
Колекция презентации – Препарати по патоанатомия – Циркулаторни нарушения2017/12/24Клинична патология, Колекции, Материали, Медицина, Обща патология, Уроци2017-12-24 19:58:20
Колекция от разработени теми по хигиена2017/12/23Колекции, Материали, Медицина, Уроци, Хигиена2017-12-23 11:40:06
Презентация – Анатомия на ухото2017/12/21Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-21 15:24:49
Презентация – Краен мозък. Бяло вещество. Базални ядра2017/12/21Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-21 15:14:46
Презентация – Черепномозъчни нерви (ЧМН)2017/12/21Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-21 15:08:48
Презентация – Общ поглед върху Централна Нервна Система2017/12/21Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-21 14:57:16
Презентация – Гръбначномозъчни нерви2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Неврология, Уроци2017-12-20 18:06:57
Презентация – Топографска анатомия на таз2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 18:01:02
Презентация – Топографска анатомия на долен крайник2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:52:50
Презентация – Топографска анатомия на горен крайник2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:47:58
Презентация – Топографска анатомия на главата2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:36:54
Презентация – Топографска анатомия на гръб2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:10:39
Презентация – Топографска анатомия на корем2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 17:00:26
Презентация – Топографска анатомия на шията2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 16:55:21
Презентация – Анатомия на дихателната система2017/12/20Анатомия, Материали, Медицина, Уроци2017-12-20 16:49:46
Радиобиология и радиобиологична защита2017/12/19Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-19 12:36:19
Остри отравяния с амоняк и хлор. Остри отравяния с азотни окиси2017/12/19Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-19 12:22:14
Остри отравяния с фосген. Клиника, диагноза, първа помощ, лечение.2017/12/19Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-19 12:12:19
Остри отравяния с циановодородна киселина и нейните соли (цианиди). Остри отравяния с въглероден окис2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 17:09:48
Първа медицинска помощ, лечение и профилактика на отравянията с ФОС2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 17:04:47
Клиника, диагноза и диференциална диагноза на острите отравянията с ФОС2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 17:02:02
Остри отравяния с фосфоорганични съединения (ФОС)2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 16:51:56
Биотрансформация на ксенобиотици. Принципи на лечение на острите отравяния2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 16:46:26
Обща токсикология. Основни понятия. Класификация на отровните вещества с аварийно значение2017/12/17Материали, Медицина, Медицина на бедствените ситуации, Уроци2017-12-17 16:38:32
Лечение и заздравяване на рани2017/12/13Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-13 17:47:57
Закрита травма. Контузио, дисторзио, луксацио.2017/12/10Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-10 16:14:39
Заболявания на лимфната система2017/12/10Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-10 15:56:01
Еризипел, еризипелоид, гноен артрит2017/12/10Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-10 15:49:50
Въздействие на ниски температури и електрическа енергия върху човешкия организъм. Лечение.2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 17:09:07
Вродени заболявания2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 17:02:51
Болестни процеси на венозната система – принципи на лечение2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 15:26:06
Асептика и антисептика2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 15:07:18
Абсцес, флегмон – клинична характеристика и протичане. Принципи на лечение2017/12/04Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-04 14:23:02
Газова гангрена2017/12/03Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-03 12:44:45
Гноен хидраденит – Hydrosadenitis suppurativa2017/12/03Материали, Медицина, Обща хирургия, Уроци2017-12-03 12:32:51
Колекция от теми по Обща хирургия2017/12/03Колекции, Материали, Обща хирургия, Уроци2017-12-03 12:25:43
Презентация и Тема – Нервна тъкан2017/12/02Материали, Медицина, Неврология, Уроци, Цитология и хистология2017-12-02 18:02:30
Полова тъкан2017/12/02Акушерство и гинекология, Материали, Медицина, Урология, Уроци, Цитология и хистология2017-12-02 17:50:40
Презентация и Тема – Мускулна тъкан2017/12/02Анатомия, Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-12-02 17:20:52
Презентация и Тема – Епителна тъкан2017/12/01Анатомия, Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-12-01 12:08:46
Презентация и Тема – Съединителна тъкан2017/11/30Анатомия, Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-30 17:53:26
Кръв и кръвообразуване2017/11/30Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-30 17:24:27
Физиология на клетката2017/11/30Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-30 17:02:28
Клетъчни включвания2017/11/29Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-29 12:00:38
Немембранни клетъчни органели2017/11/28Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-28 17:41:19
Мембранни клетъчни органели2017/11/27Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-27 11:23:15
Клетъчна мембрана и клетъчни структури2017/11/26Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-26 16:39:31
Клетка – химичен състав и морфология2017/11/26Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-26 16:16:32
Колекция от теми по цитология2017/11/26Колекции, Материали, Медицина, Уроци, Цитология и хистология2017-11-26 15:58:14
Възпалението – сложна местна защитна реакция на организма2017/11/25Материали, Медицина, Обща патология, Уроци2017-11-25 12:33:14
Introduction to the Central Nervous System – UBC Neuroanatomy Season 1 – Ep 12017/11/07Анатомия, Видео, Неврология, Уроци2017-11-07 22:18:19