MED4MIN > Области > Медицина > Колекция от лекции по Медицина на Бедствените Ситуации (МБС)

Колекция от лекции по Медицина на Бедствените Ситуации (МБС)Не ми харесаСредноДобреМного добреПерфектно (1 глас(а), средно: 5,00 от 5)
Loading...

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Много добре разработени лекции по МБС. Подходящи за студенти по медицина за преговор преди изпита или по време на самия курс.

Прикачен файл


Допълнителни теми


 1. Обща токсикология. Основни понятия. Класификация на отровните вещества с аварийно значение
 2. Биотрансформация на ксенобиотици. Принципи на лечение на острите отравяния
 3. Остри отравяния с фосфоорганични съединения (ФОС). Разпространение. Пътища на проникване в организма. Патогенеза и патоморфология на отравянията с ФОС
 4. Клиника, диагноза и диференциална диагноза на острите отравянията с ФОС
 5. Първа медицинска помощ, лечение и профилактика на отравянията с ФОС
 6. Остри отравяния с циановодородна киселина и нейните соли (цианиди). Разпространение. Токсичност. Пътища на проникване. Патогенеза и патоморфология на отравянията с цианиди. Остри отравяния с въглероден окис
 7. Остри отравяния с фосген. Клиника, диагноза, първа помощ, лечение
 8. Остри отравяния с амоняк и хлор. Остри отравяния с азотни окиси
 9. Радиобиология и радиобиологична защита
  1. Особености на радиоактивното замърсяване на атмосферата при нормална експлоатация на АЕЦ
  2. Особености на радиоактивното замърсяване на атмосферата при аварии в АЕЦ
  3. Видове радиоактивни отлагания. Изотопен състав на радиоактивните отлагания
  4. Защитни мероприятия при радиационни аварии
  5. Защитни мероприятия в междинните фази след радиационни аварии. Деконтаминация на хранителните продукти
  6. Методи за декорпорация
  7. Йодна профилактика
  8. Остри радиационни синдроми. Класификация
  9. Костно-мозъчен радиационен синдром – фаза на начални лъчеви реакции и латентна фаза
  10. Костно-мозъчен радиационен синдром – фаза на изразена клинична картина и фаза на обратно развитие. Гастроинтестинален синдром
  11. Лечение на острите радиационни синдроми
  12. Лъчеви изгаряния

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Коментирай

avatar
  Subscribe  
Извести ме за