Колекция от презентации по очни болести


Очните заболявания представляват неприятни състояния, засягащи чифтния орган, отговарящ за зрението. Тези болести могат да застрашат както двете очи, така и само едното. Уязвими са и децата, и възрастните хора.

Съкратени теми по биохимия


Страшно удобни теми за преговор преди изпита по биохимия. В самите теми няма картинки, но сме прикачили нужните картинки по-надолу в публикацията Прикачен файл Прикачени картинки

Колекция от презентации по биофизика


Изключително добре направени, систематизирани презентации по биофизика. Подходящи за лекционния курс по Биофизика. Благодарение на Радостина Георгиева Съдържание Биологична физика или Физика на биологичните системи Биомембрани Мембранен транспорт Биопотенциали и