Урок – Обонятелна система (Rhinencephalon)


Здравейте! В този урок ще се опитам да обясня разбирането си за т.нар обонятелен мозък. Терминът е съвкупност от обекти и пътища, чрез които различните аромати достигат от околната среда