Възпалението – сложна местна защитна реакция на организма


Възпалението е сложна местна защитна реакция на организма в отговор на увреждането на клетките и тъканните от различни патогенни фактори. Думата произлиза от латински – inflammatore – горя. Много добре структурирана презентация,