Featured Video Play Icon

Животът на клетката


Всяка клетка, било то прокариотна или еукариотна, притежава мембрана, разграничаваща я от околната среда и регулираща транспорта на вещества, постъпващи в клетката и на такива, излизащи от нея (избирателна пропускливост).

Физиология на клетката


Съдържание : ЖИЗНЕН И МИТОТИЧЕН ЦИКЪЛ НА КЛЕТКАТА. АМИТОЗА, МИТОЗА, МЕЙОЗА КЛЕТЪЧЕН МЕТАБОЛИЗЪМ. ТРАНСМЕМБРАНЕН ТРАНСПОРТ КЛЕТЪЧНО СИГНАЛИЗИРАНЕ, КЛЕТЪЧНА РЕАКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЕ КЛЕТЪЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ, УВРЕЖДАНЕ, СТАРЕЕНЕ, СМЪРТ Свали цитофизиология

Мембранни клетъчни органели


Съдържание : ЕНДОПЛАЗМАТИЧЕН РЕТИКУЛУМ МИТОХОНДРИИ АПАРАТ НА ГОЛДЖИ. СЕКРЕТОРНИ И ПОКРИТИ ВЕЗИКУЛИ ЛИЗОЗОМИ. ПЕРОКСИЗОМИ Свали мембранни клетъчни органели

Клетка – химичен състав и морфология


Съдържание : КЛЕТКА – ХИМИЧЕН СЪСТАВ. ХИАЛОПЛАЗМА КЛЕТКА – ВЪНШНА МОРФОЛОГИЯ КЛЕТКА – ВЪТРЕШНА МОРФОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ Свали клетка – химичен състав и морфология