Кръв и кръвообразуване


Съдържание : КРЪВ И ЛИМФА. ПЛАЗМА : СЪСТАВ И АНТИТЕЛА ФОРМЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КРЪВТА – МОРФОЛОГИЯ И ФУНКЦИИ НА ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕВКОЦИТИ, ТРОМБОЦИТИ ХЕМОПОЕЗИ Прикачен файл (1) Свали кръв и кръвообразуване

Колекция от теми по цитология


Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“. Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са едноклетъчни (съставени само