Мембранни клетъчни органели


Съдържание : ЕНДОПЛАЗМАТИЧЕН РЕТИКУЛУМ МИТОХОНДРИИ АПАРАТ НА ГОЛДЖИ. СЕКРЕТОРНИ И ПОКРИТИ ВЕЗИКУЛИ ЛИЗОЗОМИ. ПЕРОКСИЗОМИ Свали мембранни клетъчни органели

Клетъчна мембрана и клетъчни структури


Съдържание : КЛЕТЪЧНА МЕМБРАНА. СТРОЕЖ И ФУНКЦИИ. ГЛИКОКАЛИКС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ. КЛЕТЪЧНИ КОНТАКТИ Свали клетъчна мембрана и клетъчни структури