Featured Video Play Icon

Животът на клетката


Всяка клетка, било то прокариотна или еукариотна, притежава мембрана, разграничаваща я от околната среда и регулираща транспорта на вещества, постъпващи в клетката и на такива, излизащи от нея (избирателна пропускливост).

Клетъчна мембрана и клетъчни структури


Съдържание : КЛЕТЪЧНА МЕМБРАНА. СТРОЕЖ И ФУНКЦИИ. ГЛИКОКАЛИКС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ. КЛЕТЪЧНИ КОНТАКТИ Свали клетъчна мембрана и клетъчни структури

Клетка – химичен състав и морфология


Съдържание : КЛЕТКА – ХИМИЧЕН СЪСТАВ. ХИАЛОПЛАЗМА КЛЕТКА – ВЪНШНА МОРФОЛОГИЯ КЛЕТКА – ВЪТРЕШНА МОРФОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ Свали клетка – химичен състав и морфология