Колекция от презентации по очни болести


Очните заболявания представляват неприятни състояния, засягащи чифтния орган, отговарящ за зрението. Тези болести могат да застрашат както двете очи, така и само едното. Уязвими са и децата, и възрастните хора.

Колекция от лекции по фармакология


Лекциите достигат до вас благодарение на http://medpharm-sofia.eu 1. ДРОГИ. ПРЕПАРАТИ. ОБЩА РЕЦЕПТУРА Растителни дроги Дроги, препарати, рецепта Фармакодинамична класификация на биологично активните вещества от растителен произход Твърди лекарствени форми Течни лекарствени форми

Колекция от лекции по Медицина на Бедствените Ситуации (МБС)


Много добре разработени лекции по МБС. Подходящи за студенти по медицина за преговор преди изпита или по време на самия курс. Прикачен файл Допълнителни теми Обща токсикология. Основни понятия. Класификация