Презентация – Зрителна аферентна система – норма и патология


Повече от 80% от информацията от заобикалящия ни свят постъпва в организма на човека чрез зрителната аферентна система. За обработка на зрителната информация са ангажирани приблизително 40% от структурите на