Зоната на комфорт и защо трябва да я напуснем


   Всеки човек се стреми към постигането на определени цели и прави всичко възмножно, за да може да ги постигне. Когато ги изпълним се чувстваме удовлетворени и това подобрява нивото

Поредица: “Психично здраве”


   Когато се заговори за влошено здраве, повечето от нас автоматично свързват твърдението само и единствено с влошено здравословно състояние. Това е вярно доняъкде, но и факторът ментално здраве също влияе върху