Лекции по неврология


Отлични лекции за преговаряне на материала. Има леки неточности и на места правопосни гришки, но информацията е представена кратко и разбираемо. Ако документите не зареждат, моля презаредете страницата (натиснете F5).