Презентация – физиология на синаптичното предаване


Основната функция на невроните е получаването и предаването на информация от и към други клетки. Този информационен обмен става в местата на контакт между клетките, наречени синапси. Според начина на

Презентация – Зрителна аферентна система – норма и патология


Повече от 80% от информацията от заобикалящия ни свят постъпва в организма на човека чрез зрителната аферентна система. За обработка на зрителната информация са ангажирани приблизително 40% от структурите на