Лечение и заздравяване на рани


(2 презентации в края на публикацията) Дефиниция: Лечението на рани включва всички процеси, които водят до затварянето на раната. Тялото образувано нова тъкан и изгражда нови кръвоносни съдове. За да затвори

Заболявания на лимфната система


Симптоми на лимфната система : състояние, характеризиращо се с поява на признаци, които засягат лимфната система и обикновено са резултат от възпалителен процес. Симптомите от страна на лимфната система са

Еризипел, еризипелоид, гноен артрит


Еризипелът е бактериално остро инфекциозно заболяване на кожата. Причинява се от стрептококи. Протича с прояви на обща интоксикация и местно възпаление, което може да рецидивира. Еризипелоидът е остра бактериална инфекция

Вродени заболявания


Вродените аномалии, деформации и хромозомни аберации са дефекти, с които се ражда човек. Възникват поради много и разнообразни причини, вследствие на което настъпват мутации. Мутациите представляват промени в генетичната информация,

Газова гангрена


Газова гангрена е тежка анаеробна ранева инфекция, характеризираща се с токсемия, локализиран едем, масивен тъканен разпад и газообразуване в различна степен. Причинителите на газгангрената са Грам-положителни анаеробни бактерии, род клостридии – предимно

Гноен хидраденит – Hydrosadenitis suppurativa


Хидраденитът е хронично гнойно възпаление на потните жлези. (от гр. hidros – пот, aden – жлеза). Известен е още като Acne inversa, Hidradenitis, Hidrosadenitis, Болест на Verneuil и Pyoderma Fistulans Significant.