Колекция презентации – Препарати по патоанатомия – Циркулаторни нарушения


Haemorrhagia punctatae cerebri Точковидни кръвоизливи в мозъка   Hepar muschatum Мускатов черен дроб   Infarctus anaemicus renis Анемичен инфаркт в бъбреците   Infarctus haemorrhagicus pulmonis Хеморагичен инфаркт в белия дроб

Възпалението – сложна местна защитна реакция на организма


Възпалението е сложна местна защитна реакция на организма в отговор на увреждането на клетките и тъканните от различни патогенни фактори. Думата произлиза от латински – inflammatore – горя. Много добре структурирана презентация,