Колекция от презентации по биофизика


Изключително добре направени, систематизирани презентации по биофизика. Подходящи за лекционния курс по Биофизика. Благодарение на Радостина Георгиева Съдържание Биологична физика или Физика на биологичните системи Биомембрани Мембранен транспорт Биопотенциали и

Колекция презентации – Препарати по патоанатомия – Циркулаторни нарушения


Haemorrhagia punctatae cerebri Точковидни кръвоизливи в мозъка   Hepar muschatum Мускатов черен дроб   Infarctus anaemicus renis Анемичен инфаркт в бъбреците   Infarctus haemorrhagicus pulmonis Хеморагичен инфаркт в белия дроб

Колекция от теми по Обща хирургия


В тази колекция ще намерите множество презентации и съкратени теми по специалността Обща хирургия. Достигат до вас благодарение на катедрата по Обща хирургия към МУ-Плевен. Теми в колекцията 1. Гноен хидраденит