Газова гангрена


Газова гангрена е тежка анаеробна ранева инфекция, характеризираща се с токсемия, локализиран едем, масивен тъканен разпад и газообразуване в различна степен. Причинителите на газгангрената са Грам-положителни анаеробни бактерии, род клостридии – предимно

Гноен хидраденит – Hydrosadenitis suppurativa


Хидраденитът е хронично гнойно възпаление на потните жлези. (от гр. hidros – пот, aden – жлеза). Известен е още като Acne inversa, Hidradenitis, Hidrosadenitis, Болест на Verneuil и Pyoderma Fistulans Significant.