Презентация – Цитология – наука за клетката


Клетъчната биология (позната още като Цитология, от гръцки: цитос – „съдържащ“) е поддял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло. Клетъчната биология разглежда не само състава на клетката, но и функционирането ѝ, както и взаимодействието

Featured Video Play Icon

Животът на клетката


Всяка клетка, било то прокариотна или еукариотна, притежава мембрана, разграничаваща я от околната среда и регулираща транспорта на вещества, постъпващи в клетката и на такива, излизащи от нея (избирателна пропускливост).

Презентация и Тема – Нервна тъкан


Нервната тъкан е изградена е от клетки, които приемат, провеждат, съхраняват и предават информация за дразнители от външната и вътрешната среда. Тя притежава свойството възбудимост и проводимост. Осъществява координацията на множество процеси

Презентация и Тема – Мускулна тъкан


Мускул (от латински: musculus, „мишле“) се нарича основната анатомична единица на мускулната система, част от опорно-двигателната система на висшите животни, образувана от средния зародишен лист на ембрионите. Мускулите са еднакво устроени органи, които имат способността да се съкращават

Презентация и Тема – Епителна тъкан


Епителната тъкан е изградена от плътно разположени една до друга клетки – различни по големина и форма със съвсем малко количество междуклетъчно вещество. Клетките са разположени върху тънка пластинка от плътно вещество – базална

Презентация и Тема – Съединителна тъкан


Съединителната тъкан е една от четирите вида тъкани в традиционните класификации в биологията (другите три са епителна, мускулна и нервна тъкан). Тя до голяма степен е категория на изключване, а не на точна дефиниция, но има някои характеристики, които